Prawo konstytucyjne w praktyce

Jako prawo konstytucyjne rozumie się prawo polityczne, które stanowi zespół różnorodnych rodzajów norm, jakie warunkują ustrój polityczny. Dzięki nim możliwe jest wprowadzenie ładu gospodarczego oraz zaprowadzenie porządku społecznego. Biorąc pod uwagę fakt, że normy o jakich tutaj mowa uwzględniane są w konstytucjach, w ten sposób ukształtowało się określenie prawo konstytucji. Jako nazewnictwo prawo polityczne natomiast …

Prawo w starożytności

Prawo rozwijało się wraz z rozwojem ludzkości, przybierając zupełnie inne formy oraz postaci. W szczególności powszechne było ono w starożytnych cywilizacjach Bliskiego Wschodu, ale także i na dalekiej Azji Południowej. Dodatkowo, sporo w zagadnieniach prawa generalnego odegrały starożytne cywilizacje rzymskie i greckie. O czym dokładnie mowa? Sprawdź dalej. W głównej mierze Starożytni Grecy stanowiąc wyznacznik …

Prawo a Islam

Rozwój prawa jest bardzo ciekawy w kontekście powstawania równolegle wraz z nim religii islamskiej. Muzułmanie i ich wyznanie odegrali bardzo ważną rolę w kształtowaniu się prawa generalnego. W jakim stopniu i na jakich zasadach? Więcej na ten temat poniżej. Na pewno trzeba wspomnieć na wstępie o tym, że prawo i jego powiązanie z islamem wiążą …

Filozofia prawa

Jedną z najbardziej charakterystycznych dyscyplin naukowych związanych bezpośrednio z prawem okazuje się filozofia prawa, która wchodzi w skład dyscyplin typowo filozoficznych, ale również jest swego rodzaju zbiorem rozmaitych naukowych przemyśleń na temat prawa jako gałęzi wiedzy w ogóle. To dziedzina, która wchodzi w skład filozofii praktycznej, ale również jest swego rodzaju filozofią polityczną. Wraz z …

Gałęzie prawa – czym są?

Każda dziedzina wiedzy, niezależnie od tego czy chodzi o standardową naukę humanistyczną taka jak przykładowo stanowiące tematykę niniejszego serwisu prawo, czy też wszelakie inne dyscypliny naukowe typu przyrodnicze sfery czy dziedziny matematyczno-fizyczne, dzielą się na rozliczną gamę wielorakich gałęzi. Podobnie jest z tytułowym prawem, które ma mnóstwo swych typów i odnóg, a poszczególne jego rodzaje …

Jak rozwijało się prawo?

Prawo to jedna z najbardziej dynamicznych nauk humanistycznych, która systematycznie rozwija się z tego względu, iż jest ona bardzo ciekawym fakultetem, a także czymś, co jest zagadnieniem non stop towarzyszącym człowiekowi – od początku zarania ludzkości i rozwoju cywilizacji. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że koleje losu rozwoju prawa były bardzo zawiłe już od …