Prawa człowieka a równość płci: Jakie są wyzwania?

1. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn Nierówne wynagrodzenie za tę samą pracę Nierówności płci nadal są widoczne w sferze wynagrodzeń. Kobiety często otrzymują mniejsze pensje niż mężczyźni za wykonanie tej samej pracy. To niesprawiedliwe i demotywujące, utrzymując stereotypy płciowe w społeczeństwie. Ograniczenia w dostępie do stanowisk kierowniczych Kobiety często napotykają trudności w awansowaniu na …