Jak rozwijało się prawo?

Prawo to jedna z najbardziej dynamicznych nauk humanistycznych, która systematycznie rozwija się z tego względu, iż jest ona bardzo ciekawym fakultetem, a także czymś, co jest zagadnieniem non stop towarzyszącym człowiekowi – od początku zarania ludzkości i rozwoju cywilizacji. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że koleje losu rozwoju prawa były bardzo zawiłe już od samego początku jego funkcjonowania. Co więcej, musimy też dodać, że w obrębie historii prawa wyszczególnia się bardzo szeroki wachlarz rozmaitych innych wariantów tego zagadnienia humanistycznego.
Przede wszystkim prawo posiada w sobie zarówno filozofię, jak również historię państwa oraz teorię prawa i historię prawa ogólnie, w tym także poszczególne historie różnych krajów, na przykład prawa polskiego, niemieckiego czy angielskiego itd. Jeszcze czymś innym okazuje się być nauka prawa rzymskiego, a także historia prawa kanonicznego.

Do tego w grę wchodzi doktryna polityczna oraz doktryny prawne stanowiące osobną gałąź. W każdym przypadku nauka ta ma swoją własną historię. W szczególności warto też wyszczególnić historię rozwoju określonych gałęzi prawnych takich jak prawo prywatne i prawo karne. W zakresie metod uprawiania historii prawa wydziela się dwie najistotniejsze sfery, w jakich mowa o porównawczej oraz naukowej. Podczas gdy porównawcza bazuje na zestawieniu rozmaitych systemów prawnych wielorakich instytucji, naukowa opiera się na tworzeniu i formułowaniu rozlicznych wniosków z zakresu rozwoju prawa generalnego.
Autor artykułu: