Wpływ prawa konstytucyjnego na codzienne życie

Rola prawa konstytucyjnego Konstytucja jako fundament ustroju państwa Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. Stanowi ona fundament ustroju państwa i określa podstawowe zasady działania władzy publicznej. Zapewnia ona stabilność i pewność prawną, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Prawa i wolności obywateli są chronione przez konstytucję, która stanowi podstawę dla innych aktów prawnych. …