Prawo konstytucyjne w praktyce

Jako prawo konstytucyjne rozumie się prawo polityczne, które stanowi zespół różnorodnych rodzajów norm, jakie warunkują ustrój polityczny. Dzięki nim możliwe jest wprowadzenie ładu gospodarczego oraz zaprowadzenie porządku społecznego. Biorąc pod uwagę fakt, że normy o jakich tutaj mowa uwzględniane są w konstytucjach, w ten sposób ukształtowało się określenie prawo konstytucji.
Jako nazewnictwo prawo polityczne natomiast zaczerpnięto ten wyraz z publikacji opracowanej przez wybitnego humanistę J.J.

Rousseau. Jeżeli chodzi z kolei o źródła prawa konstytucyjnego, to przede wszystkim najważniejszym jest oczywiście konstytucja. To to, co zapisane zostało w konstytucji, stanowi wyrocznię dla formułowania dalszych zagadnień związanych z tą dyscypliną. Warto także wspomnieć, że konstytucja to w przypadku zdecydowanej większości obowiązujących w niej organizmów państwowych przede wszystkim pojedynczy akt prawny. Na tym jednakże jeszcze nie koniec źródeł generalnych prawa konstytucyjnego. Mimo, że konstytucja zdecydowanie uchodzi za numer jeden, pozostałe to szereg różnorodnych ustaw – owszem, swą mocą prawną, mniej istotnych niż konstytucja, ale także powszechnie obowiązujących. W zakresie wyżej wymienionych ustaw, jakie są źródłem prawa konstytucyjnego, należy nadmienić, że są tu często ustawy organiczne, jakie także się do nich zalicza. Nie zapominajmy również o władzy wykonawczej i jej aktach, których jest multum – są to wszelakiego rodzaju dekrety czy też ordonanse oraz rozporządzenia, jakie obowiązują i wchodzą w życie z mocą ustawy.
Autor artykułu: