Filozofia prawa

Jedną z najbardziej charakterystycznych dyscyplin naukowych związanych bezpośrednio z prawem okazuje się filozofia prawa, która wchodzi w skład dyscyplin typowo filozoficznych, ale również jest swego rodzaju zbiorem rozmaitych naukowych przemyśleń na temat prawa jako gałęzi wiedzy w ogóle. To dziedzina, która wchodzi w skład filozofii praktycznej, ale również jest swego rodzaju filozofią polityczną. Wraz z innymi naukami poświęconymi prawu stanowi ogólną naukę, która jest stawiana na równi przykładowo z teorią prawa.
Filozofia prawa opiera się na wspólnych relacjach na linii teoria prawa oraz filozofia, co zresztą budzi ogromne spory pomiędzy naukowcami. Jest to specyficzny rodzaj wielorakich światopoglądów zmieszanych w jedną naukę, większą w swym zakresie i rozmiarze, mimo tez ich spokrewnioną, to jednak trochę odrębną.

Wiele tendencji jest zmiennych, dynamicznie przeobrażających się oraz co z tego wynika, uznaje się, że filozofia prawa non stop się rozwija. Warto także dodać, że to ogólniejsza dyscyplina wiedzy, która mieści w sobie teorię prawa. Dodatkowo, nie zapominajmy też o tym, że bardzo często spore grono naukowców badających tę gałąź wiedzy staje na drodze przekonania, że filozofia prawa jest dokładnie tym samym w swej definicji i badaniach, co klasyczna teoria prawa, więc oba te pojęcia są uznawane za określenia synonimiczne. Dobrze jest też zwrócić uwagę na to, że wraz z biegiem czasu zdecydowanie jest to jedna z najbardziej powszechnych form określania generalnej jurysprudencji.
Autor artykułu: