Prawa człowieka: Co warto wiedzieć na ten temat?

Wprowadzenie Prawa człowieka stanowią fundamentalne zasady, które zapewniają godność i wolność każdej osoby. Opracowane przez społeczność międzynarodową, prawa człowieka są niezbywalne i powszechne. Ich celem jest ochrona wartości, które stanowią podstawę cywilizacji, takich jak równość, sprawiedliwość i godność. Przyznają one każdemu człowiekowi prawo do życia, wolności myśli i wyrażania opinii oraz do uczestniczenia w życiu …