Gałęzie prawa – czym są?

Każda dziedzina wiedzy, niezależnie od tego czy chodzi o standardową naukę humanistyczną taka jak przykładowo stanowiące tematykę niniejszego serwisu prawo, czy też wszelakie inne dyscypliny naukowe typu przyrodnicze sfery czy dziedziny matematyczno-fizyczne, dzielą się na rozliczną gamę wielorakich gałęzi. Podobnie jest z tytułowym prawem, które ma mnóstwo swych typów i odnóg, a poszczególne jego rodzaje dzielą się dodatkowo na jeszcze inne wewnętrzne podziały. O czym mowa? Więcej poniżej na temat charakterystyki gałęzi prawnych.
Może zacznijmy od tego, jak mniej więcej kształtuje się dziedzina jaką jest gałąź prawna w swej teorii i głównej definicji. Jest to zbiór rozlicznych norm prawnych, jakie zostały stworzone w toku historycznym. Ich cechą szczególną okazuje się regulowanie wielorakich dziedzin funkcjonowania życia, a także podział tworzony w oparciu na przykład na wewnętrzną selekcję pod katem dwóch odmian prawa generalnego, to jest prawo prywatne oraz prawo publiczne.

W przypadku prawa prywatnego chodzi o ochronę interesów jednostek, z kolei gdy mowa o prawie publicznym, w grę wchodzi regulowanie stosunków zarówno majątkowych, jak także i stosunków zupełnie prywatnych – osobistych. Wszystkie one natomiast mają duży wpływ na ogólną ochronę interesów państwowych, stanowiąc w przypadku prawa publicznego dążenie do uzyskania ładu i porządku publicznego oraz wspólnego dobra dla każdego obywatela w danej zbiorowości, społeczności czy konkretnym organizmie państwowym. W obrębie podstawowych gałęzi prawnych należy wspomnieć między innymi o prawie konstytucyjnym, prawie cywilnym, prawie międzynarodowym publicznym, prawie karnym, prawie administracyjnym.
Autor artykułu: