Prawo a Islam

Rozwój prawa jest bardzo ciekawy w kontekście powstawania równolegle wraz z nim religii islamskiej. Muzułmanie i ich wyznanie odegrali bardzo ważną rolę w kształtowaniu się prawa generalnego. W jakim stopniu i na jakich zasadach? Więcej na ten temat poniżej.
Na pewno trzeba wspomnieć na wstępie o tym, że prawo i jego powiązanie z islamem wiążą się z siódmym stuleciem, kiedy to na wibroprasy do betonu Półwyspie Arabskim jednocześnie rozwijał się islam. Był to system religijny postrzegany również jako swego rodzaju system prawny. Opierał się on na normach prawnych, czyli tak zwanym z arabskiego szariacie. Jego najważniejsze źródła to zwłaszcza Koran, czyli święta księga muzułmańska. To w niej spisana została cała nauka jaka objawiona została Mahometowi.

Warto również dodać, że w pewnym sensie nośnikiem prawa okazuje się także sunna, która opiera się na relacjach dotyczących wypowiedzi i komentarzy Mahometa. Wiek później mniej więcej wspomniane powyżej systemy religijne islamistów zaczęto intensywnie rozwijać, poszerzając je o kolejne normy, a także nakazy. W ten sposób powstała idżma, czyli tak wykształciła się generalna zgoda wiernych oraz uczonych na nowe normy i postanowienia, którzy masowo przyjęli ją jako nowy system prawny. W tym samym okresie zaczęły być tworzone mazhab, a więc szkoły prawnicze, jakie powstawały do dziesiątego stulecia, systematycznie rozwijając się oraz jednocześnie kształtując jurysprudencję muzułmańską. Tak też zrodził się system prawa, który zaczął być wyodrębniany od teologii. W tym czasie powstała także wymiana dóbr ujęta w swego rodzaju systemie, czyli tak zwana hawala.
Autor artykułu: