Najważniejsze momenty w historii prawa

1. Początki prawa Prawo naturalne Prawo naturalne to koncepcja, która zakłada istnienie pewnych niezmiennych i uniwersalnych zasad prawnych, które wynikają z natury ludzkiej. Według tej teorii, prawa te są obiektywne i niezależne od jakichkolwiek regulacji rządowych. Prawo naturalne miało ogromne znaczenie w historii prawa, stanowiąc podstawę dla rozwoju systemów prawnych na całym świecie. Kodeks Hammurabiego …