Prawo bankowe

Biorąc pod uwagę to, jak dynamicznie od dekad rozwija się rynek bankowy w naszym kraju i nie tylko- obecny jest on w każdym jednym organizmie państwowym, stanowiąc w nim jego podstawową jednostkę finansową, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, że wraz z czasem powstania pierwszych placówek bankowych zaczęło powoli kształtować się prawo bankowe.
W zakresie prawa bankowego wyróżnia się przede wszystkim zespół rozmaitych Trener personalny norm i przepisów, jakie obejmują wszelakie wymogi formalne zakładania banków, ich przeobrażeń, kontrolingu czy też likwidowania. Niemniej jednak prawo bankowe o jakim mowa w kontekście jednej z podstawowych gałęzi natury prawnej, trzeba wspomnieć o charakterystycznym podziale na dwie główne kategorie, w tym prawo prywatne bankowe oraz prawo bankowe publiczne.

Różnicy między poszczególnymi z wyżej wymienionymi gałęziami prawnymi można się domyślić, otóż prawo prywatne opiera się na prawie umów bankowych i bazuje na wszelakich zasadach i przepisach związanych z tworzeniem i zawieraniem umów z bankami i klientami. Chodzi tu także o monitorowanie na bieżąco umów jakie są zakładane przez klientów z instytucjami bankowymi. W zakresie prawa publicznego bankowego natomiast to normy wiążące się z samym faktem istnienia i działania instytucji bankowych. To, w jaki sposób w naszym kraju działa charakteryzowane tu prawo bankowe jest regulowane na mocy ustawy z dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, która definiuje w jaki sposób w naszym kraju powinny być tworzone banki i jakie są zasady ich organizacji i działania, a także szereg innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności bankowej.
Autor artykułu: