Prawo w dawnych krajach

Jak rozwijało się prawo stanowiące jedną z najbardziej istotnych sfer humanistycznych na przestrzeni wieków? Czym odznacza się ta dziedzina? Na czym się opiera i jakiego rodzaju jest to nauka? Kiedy zrodziła się i w jaki sposób się kształtowała? Wszystkiego dowiesz się po przeczytaniu poniższych fragmentów, do lektury których nawołujemy wszystkich zainteresowanych dziedzinami humanistycznymi.
Warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że prawo rozwinęło się już stulecia temu, a w zasadzie nawet w pewnym sensie dopatruje się go wraz z rozwojem starożytnych plemion i cywilizacji starożytnego bliskiego wschodu. W tym zakresie musimy nadmienić, że są to wszelakie dawne systemy prawne, które już na dziś dzień uchodzą za nieco archaiczne i w ogóle nie funkcjonują na świecie. Niemniej jednak są to podwaliny współczesnego systemu prawnego i prawa generalnie. W dawnych czasach nieodzownym elementem każdego systemu prawnego było jego silne powiązanie, a w zasadzie można powiedzieć nawet nieco więcej – uzależnienie od norm religijnych. Wierzono bowiem wówczas, że prawo jest formułowane przez istotę boska, jakakolwiek by ona nie była. Warto wiedzieć, że są to normy ogólne, ale także regulowane przez sytuacje kazuistyczne. To w jaki sposób działało prawo było łączone z etyką życia, a ściślej rzecz ujmując, nakazywało takie a nie inne sposoby zachowań, wzorce i postawy.

Najpowszechniejsze są prawa starożytnego Egiptu, a w tym mowa o dowodach na to, jakie pojawiły się wraz z odszyfrowaniem napisów hieroglificznych.
Autor artykułu: