Prawo publiczne

Do najpowszechniejszych rodzajów prawa, biorąc pod uwagę ochronę ogólnie ujmowanego porządku publicznego, zaliczyć trzeba gałęź prawną jaka jest prawo publiczne. Z języka łacińskiego jest to określenie ius publicum, które rozwija się w zasadzie wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej, tylko wraz z biegiem czasu nabiera zupełnie innych wymiarów.
W przypadku prawa publicznego trzeba zwrócić uwagę zwłaszcza na to, że jest to wraz z prawem prywatnym jedna z ważniejszych dziedzin mających prawnie chronić interesy publiczne. Nie zapominajmy też i o tym, że najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, że odróżnimy prawo publiczne od prawa prywatnego okazuje się uzyskiwana korzyść, oczywiście ta jest wymieniana w przypadku prawa prywatnego. Jako utilitas, czyli z łacińskiego korzyść rozumie się w zakresie prawa publicznego przynoszenie ładu i porządku całej społeczności, organizmowi państwowemu, czy tez określonej grupie i zbiorowości.

Rozumiana jest owa korzyść zupełnie odwrotnie niż w przypadku prawa prywatnego, a mianowicie ma to być korzyść dla wszystkich jednocześnie, w całości. Jest to chronienie generalnego interesu publicznego, nie jak ma to miejsce w prawie prywatnym – interesu pojedynczych jednostek. W zasadzie jasny i wyrazisty podział na prawo publiczne oraz prawo prywatne zrodził się już na etapie rozwoju cywilizacji rzymskiej. Był to dorobek tamtejszej jurysprudencji. Warto także dodać, że na ten temat głośno wypowiadali się wówczas Cyceron czy Tytus Liwiusz oraz Terencjusz.
Autor artykułu: