Prawo celne

Do podstawowych rodzajów prawa, a w zasadzie ściślej rzecz biorących – jego gałęzi, zaliczyć trzeba przede wszystkim prawo administracyjne, karne czy cywilne, nie oznacza to jednakże, że inne, może na co dzień mniej rozpowszechnione typy tejże dziedziny wiedzy humanistycznej nie stanowią ważnych gałęzi, o jakich nie warto bliżej wspomnieć. Jednym z nich jest przykładowo prawo celne. Czym się ono zajmuje?
Prawo celne stanowi zupełnie odrębną dziedzinę prawną, która opiera się na normowaniu zasad związanych z przewozem towarów na określony teren definiowany według tego samego prawa i jego przepisów jako tak zwany obszar celny. Musimy także wspomnieć o tym, że podstawowym profilem funkcjonowania prawa celnego jest regulowanie nie tylko sposobu organizacji transportu i tego, żeby tenże transport realizowany był wedle obowiązujących norm, co też wiąże się z tym definiowanie trybu przewozu towarów. Krajowe prawo celne wraz z biegiem czasu systematycznie ulega rozbudowaniu, a także dynamicznym zmianom, które pojawiły się przede wszystkim w momencie, kiedy Polska wkroczyła w szeregi krajów Unii Europejskiej.

Musimy nadmienić także, że od maja 2004 roku systematycznie wprowadzane są rozmaite modyfikacje w zakresie prawa celnego w naszym państwie. Jest to także połączone z przystąpieniem naszego kraju do Unii Celnej. Unia Celna natomiast to organizacja celna utworzona przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Musimy także dodać, że wraz z dniem pierwszego maja 2004 roku, czyli momentem przystąpienia Polski do UE, zaczął obowiązywać w naszym kraju kodeks celny, który zawiera wszelkie unijne dyrektywy i rozporządzenia, jakie natomiast dotyczą właśnie zasad celnych.
Autor artykułu: