Gałęzie prawa – wybrane rodzaje

Nie tylko prawo administracyjne czy karne oraz cywilne to najważniejsze gałęzie i rodzaje prawa. Z tą dynamicznie rozwijającą się, humanistyczną dziedziną wiedzy związanych jest mnóstwo różnorodnych innych zagadnień, o których postaramy się krótko i sprawnie powiedzieć nieco poniżej w dalszych fragmentach.
Gałęzie prawa stanowią szeroki wachlarz rozmaitych typów prawa, w rozumieniu zarządzania organizmem państwowym, ale także i zbiorowościami społecznymi. Wśród nieco mniej rozpowszechnionych. Ale nader kluczowych wariantów należy wyróżnić zwłaszcza prawo budżetowe.

Jest to taka dyscyplina wiedzy, która bazuje na prawie finansowym, a jej celem istnienia okazuje się tworzenie norm prawnych po to, aby możliwe było ustalanie porządku finansowania sektora finansów publicznych i jego kontroling oraz weryfikowanie prawidłowości w tym obszarze. Biorąc pod uwagę aktualny podział, w obrębie prawa budżetowego wyszczególnia się trzy charakterystyczne podsektory, a w tym między innymi podsektor rządowy, podsektor ubezpieczeń społecznych oraz podsektor jednostek samorządowych.
Wraz z pojęciem prawa, trzeba także nadmienić po krótce o prawie formalnym, które funkcjonuje po to, żeby wprowadzać w czyn i życie prawo materialne oraz wszelkie wiążące się z nim normy, a także żeby była to swego rodzaju podpora, według której możliwe będzie egzekwowanie norm prawa materialnego. Prawo materialne natomiast reguluje stosunki na linii rozmaitych podmiotów prawa, po to, aby podkreślać jakie są fakty przyczyniające się do ich przeobrażeń, tworzenia się czy też wygasania.
Autor artykułu: