Materialne prawo administracyjne

Do podstawowych rodzajów i gałęzi prawa zarazem zalicza się tak zwane materialne prawo administracyjne, które stanowi odrębny dział wydzielany w prawie administracyjnym. Jest to zespół przeróżnych norm, które mają swoje ujęcie w obowiązujących aktualnie przepisach prawa, a także zakładają treść praw i norm, jednocześnie informując o wynikających z tego tytułu obowiązkach. Warto zwrócić uwagę także na to, że prawo administracyjne jest kierowane do adresatów w postaci organów administracji publicznej. Dodatkowo, łączy się ono też z szeregiem wielorakich podmiotów, jakie łączą się z administracją, ale raczej od strony zewnętrznej aniżeli od samego jej środka.
Prawo administracyjne generalnie jest jedną z najbardziej dynamicznie zmieniających się gałęzi prawa jako nauki humanistycznej w ogóle.

Dodatkowo, nie da się także ukryć, iż jest to zdecydowanie najobszerniejszy z typów prawa ogólnego, ponieważ jest tam mnóstwo rozlicznych przepisów i co warte podkreślenia, non stop tych przepisów systematycznie przybywa. Prawo administracyjne w wymiarze materialnym pozostaje dyscypliną humanistyczną typowo otwartą, która nie ma jakiegoś określonego zakresu rzeczowego. To dziedzina, która jest zróżnicowana pod kątem wewnętrznym i która jest określana poprzez tak zwany akt administracyjny. Mało kiedy, ale również jest to dopuszczalne, aby konkretyzowanie prawa administracyjnego wiązało się z aktem normatywnym. Wyróżnia się specyficzny podział prawa na normy stosowane bezpośrednio, normy konkretyzowane przez akty administracyjne oraz normy konkretyzowane przez materialnotechniczne czynności.
Autor artykułu: