Nowe wyzwania prawne w erze sztucznej inteligencji

Ochrona danych Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) RODO stanowi kompleksowe prawo unijne regulujące ochronę danych osobowych. W kontekście rosnącego wykorzystania sztucznej inteligencji, RODO stawia nowe wyzwania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych. Przepisy te wprowadzają m.in. obowiązek informowania użytkowników o celach przetwarzania danych oraz prawo do ich usunięcia. Prawo do informacji i …