Prawo konstytucyjne a nowe wyzwania ochrony praw człowieka

Rola prawa konstytucyjnego Definicja prawa konstytucyjnego i jego znaczenie dla społeczeństwa. Prawo konstytucyjne jest zbiorem zasad i norm, które określają strukturę władzy oraz prawa i obowiązki obywateli. Jest to fundamentalna gałąź prawa, która gwarantuje ochronę podstawowych praw i wolności. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie, stanowiącym fundament ustroju politycznego. Prawa człowieka jako fundament konstytucji … Czytaj więcej.