Artykuły

Prawo w dawnych krajach

Jak rozwijało się prawo stanowiące jedną z najbardziej istotnych sfer humanistycznych na przestrzeni wieków? Czym odznacza się ta dziedzina? Na czym się opiera i jakiego rodzaju read more

Teoria prawa

Wśród powszechnie stosowanych nauk, jakie wiążą się z szeroko rozumianą dziedziną prawa, warto wyszczególnić teorię prawa będącą zdecydowanie najmłodszą z dziedzin, o których read more

Gałęzie prawa – wybrane rodzaje

Nie tylko prawo administracyjne czy karne oraz cywilne to najważniejsze gałęzie i rodzaje prawa. Z tą dynamicznie rozwijającą się, humanistyczną dziedziną wiedzy związanych jest read more

Późna nowożytność a prawo

Prawo jako zagadnienie humanistyczne nabrało rozpędu przede wszystkim wraz z okresem oświecenia i jego rozwojem, ponieważ to właśnie mniej więcej wówczas został zaprezentowany read more

Materialne prawo administracyjne

Do podstawowych rodzajów i gałęzi prawa zarazem zalicza się tak zwane materialne prawo administracyjne, które stanowi odrębny dział wydzielany w prawie administracyjnym. Jest to read more